Woodring om Værverk

Jim Woodring omtaler utgivelsen av Værverk på bloggen sin (og samme omtale refereres også på Fantagraphics’ hjemmeside). Fantagraphics sin versjon av Weathercraft kommer først til våren, men 20 kjappe amerikanere kan sikre seg et eksemplar av Værverk med original tegning fra mesteren selv.