Berliac


Berliac (1982) er født i Argentina, men har i flere år jobbet med base i Bergen. For tiden bor han i Berlin. Boken Sadbøi var hans første fulle tegneseriealbum og ble utgitt sent i 2016. Forut for Sadbøi hadde han gitt ut flere mindre hefter og bidratt i en rekke antologier internasjonalt.

Sadbøi fanget på personlig vis en tidsånd preget av internasjonal uro. Gjennom en rekke enkelthendelser følger vi kunstneren Sadbøis voldsomme liv. Underveis tematiserer Berliac rundt grensegangen mellom virkelighet og kunst, og tendenser rundt voldsromatisering i kulturen. Samtidig behandles også flyktningproblematikk og utfordringer rundt kriminalomsorg.

Berliac er ikke redd for å være kontroversiell i behandlingen av temaene, og henter inspirasjon fra japanske pulpserier både visuelt og tematisk. Måten han filtrerer inspirasjonskildene på er imidlertid unik, og han fremstår som en særpreget stemme.

I tillegg til Sadbøi har Berliac bidratt i følgende Jippiutgivelser:
Forresten 27: Dei narkomane i Bergen (2s)
Forresten 28: Scapo (10s)
Forresten 29: Mønstre (10s)
Forresten 30: Moriyamas hund (12s)
Forresten 31: Jeg har aldri vært i Mexico (12s)
Forresten 32: Akvarium (6s)
Forresten 33: Veien til San Juan (10s)