”Sterke streker i takt med verden”

Dagsavisen har anmeldt Da jeg reddet verden, og kulturredaktør Mode Steinkjer er generelt positiv i omtalen og konkluderer ”De enkelte historiene er sterke i seg selv, og helheten er tankevekkende langt utover det umiddelbare. På det viset flytter Lene Ask nok et merke i utviklingen av den norske tegneserien.”