«Dyr på H»

Universitas har anmeldt Kjæle, og i den positive omtalen konkluderer anmelder Tora Systad Tyssen: «Einkvar som har hatt eit kjæledyr vil kjenne seg att i dei morosame og finurlige skildringane til Waage. Litt fordi det ikkje skal mykje til for å vekke kjensler knytt til dyr (sidan alt med pels og store auge er synonymt med elskverdig og vakkert), men mest fordi dei styggfine teikningane til Waage er så uttrykksfulle og festlige, at ein er nøydd å late seg fenge.» Les hele anmeldelsen her.