Høytiden på fransk

Rui Tenreiros Høytiden er endelig tilgjengelig for franskspråklige lesere. Tittelen på boka er La célébration, og mer informasjon om utgivelsen kan sees på hjemmesidene til forlaget La Pastèque.