To nye oversettelser av Høytiden

To nye oversettelser av Rui Tenreiros Høytiden er planlagt i løpet av 2010. Allerede finnes boken på fransk fra La Pasteque, og nå kommer den også på finsk og spansk. Den spanske utgaven er planlagt i vår fra Apa Apa, mens den finske kommer i høst fra Huuda Huuda.