Mysterier for store og små barn

Serienett har anmeldt Mr. Mystisk. Anmelderen er positiv og skriver blant annet at samlingen ”bekrefter inntrykket av Ærlig som en allsidig og fantasirik forteller”. Og også de trekker fram at serien i like stor grad er for voksne lesere som for barn. Les hele anmeldelsen her.