Lite intervju

Sigbjørn Lilleeng har blitt intervjuet av lokalavisa Ringerikes Blad om Generator. – Mitt største og beste prosjekt hittil, hevder han der. Les hele mini-intevjuet her.