«Formsterk debut»

Empirix har anmeldt Omrokering og reflekterer litt over heftets posisjon i moderne tegneserietradisjon ved innledningsvis å stille spørsmålet: «Er en tegneserie en tegneserie hvis den hverken inneholder handlende individer eller en bærende historie?» Anmelder Erle Marie Sørheim besvarer spørsmålet positivt og trekker også fram Richard McGuires «Here» som en serie i denne kategorien. Videre konkluderer hun med at heftet er «et spennende og vakkert eksperiment, eller kanskje heller en lek, med tegneseriemediets elementer.» Les hele anmeldelsen her.