«Comix på norsk»

Bergens Tidende har anmeldt Undergrunn! Spesielt fokuserer de på den delen som inneholder «Mennesker eller betong? Kampen om Marken» et hefte laget for anarkister i Bergen for ”å mane til aksjon for å beholde trehusbebyggelsen i Marken” i Bergen. Anmelder Walter Wehus nevner også Instant Karma som han karakteriserer som ”en heidundrende syretripp og kapitalismekritikk på samme tid, tegnet i en stil som sprenger både rammer og ruter.” Les hele anmeldelsen her.