Museum

Rui Tenreiro er ute med nytt hefte. Museum er hans masterprosjekt ved Konstfack i Stockholm og er et hefte i stort format hvor han blant annet henter inspirasjon fra klassiske avisserier som Little Nemo in Slumberland samtidig som han lar seg inspirere av klassisk malerkunst. I dette korte heftet befester han sin posisjon som en av de mest spennende serieskaperne i Europa i dag, og kan selvsagt bestilles fra Jippi kafe.