Roy Søbstad gjester Serietreff

Roy Søbstad er en av gjestene på Serietreff som arrangeres på Nøsteboden i Bergen torsdag 16. februar. Her skal han blant annet snakket om Ulvene i korridoren. Andre temaer som skal diskuteres er rekruttering av norske serieskapere og grøssertegneserier. Les mer om arrangementet på Serienett.