Signeringer på Jippistanden under OCX

Som alltid er det mange Jippitegnere hengende rundt på Oslo Comics Expo, og mulighetene burde være gode for å skaffe seg et signert eksemplar av en Jippiutgivelse. Dette er oppsatte signeringstidspunkter fra Jippistanden:

12.45 Karstein Volle, Kristian Hammerstad, Roy Søbstad
13.45 Max Estes, Sigbjørn Lilleeng
14.45 Tor Ærlig, Odd Henning Skyllingstad, Martin Ernstsen

Det er selvsagt lov å spørre om signaturer utenom disse tidspunktene også.
Om spørsmålet ledsages av tilbud om kaffe eller øl (eventuelt noen oppmuntrende ord og en klapp på skulderen) er dessuten sikkert mulighetene for spesialdedikert tegning enda større.