”Når større er bedre”

Forresten 27 er anmeldt av Serienett. Anmelder Trond Sätre har en god og grundig gjennomgang av Forrestens historie, posisjon og den nye utgaven, og er generelt positiv til både innhold og form i den nye utgaven. Les hele anmeldelsen her.