Sadbøi

Helt på tampen av et år preget mye internasjonal uro debuterer Berliac med sitt første fulle tegneseriealbum. På personlig vis er fanger han tidsånden i mange av temaene han behandler.

“Kan forbrytelser også være kunst?” Berliacs historie om kunstneren Sadbøi begynner med dette spørsmålet. Gjennom en rekke enkelthendelser følger vi hovedpersonens voldsomme liv. Underveis tematiserer Berliac rundt grensegangen mellom virkelighet og kunst, og tendenser rundt voldsromantisering i kulturen. Samtidig behandles også flyktningproblematikk og utfordringer rundt kriminalomsorg.

Berliac er ikke redd for å være kontroversiell i behandlingen av temaene, og henter inspirasjon fra japanske pulpserier både visuelt og tematisk. Måten han filtrerer inspirasjonskildene på er imidlertid unik, og han fremstår som en særpreget stemme.

Selv om Sadbøi er hans første lengre album, er Berliac langt fra noen nybegynner. Han er født i 1982 i Argentina, men har i flere år jobbet med base i Bergen. For tiden bor han i Berlin. Han har gitt ut flere mindre hefter tidligere og bidratt i en rekke antologier internasjonalt. Her i landet har han spesielt markert seg med flere historier i Forresten.